Kineziološko učilište Body tehnike

Kineziološko učilište Body tehnike pokrenuto je 2006. godine s ciljem proširenja kompleksnog obrazovnog programa Body tehnike. Polaznici programa usavršavanja za zvanje body instruktor stječu sveobuhvatna znanja iz osnovnih i stručnih predmeta. Nastavni program sastoji se od sedam cjelina (jedna teoretska i šest praktičnih), a nastava se održava vikendima u malim grupama. Iza svake odslušane nastavne cjeline polaznici dobivaju potvrdu koja im omogućava samostalnu praksu u vlastitom prostoru i unutar matičnog te franšiznih studija.
Naši su predavači usmjereni otvorenom i predanom prenošenju znanja polaznicima različitih struka. Individualna prilagodljivost uspješno se ostvaruje u malim grupama od najviše deset polaznika.
Nakon što su uspješno završili svih sedam nastavnih cjelina, polaznici pristupaju završnom ispitu iz teoretskih i praktičnih znanja, te stječu zvanje body instruktora. S diplomom Kineziološkog učilišta Body tehnike instruktor radi prema standardima Body tehnike čiji se rad potvrđuje na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a stupanj obrazovanja je na razini srednjoškolskog i upisuje se u radnu knjižicu (Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: UP/I-602-07/06-01/00004; urbroj: 533-09-07-0007).

NASTAVNI PROGRAM

Nastavni program

Nastava je organizirana u sedam nedjeljivih cjelina koje se pohađaju u razdoblju od 18 do 20 mjeseci s naglaskom na usvajanje praktičnih znanja i sposobnosti te određenog broja sati prakse koji su obavezni između pohađanja praktičnih cjelina. Broj sati nije fiksno definiran jer ovisi o individualnom praktičnom znanju te brzini i sposobnosti učenja novih zadataka. Napredak usvojenog znanja i sposobnosti se procjenjuje i komentira na svakoj sljedećoj nastavnoj cjelini.
Redoslijed slušanja cjelina postavljen je hijerarhijski i cjeline se ne mogu preskakati.

(klikni na naslov za detalje)
0. Teoretska osnova iz stručnih predmeta
1. Osnove Body tehnike
2. Osnove Body tehnike utezima i drvenim rekvizitima
3. Osnove Body tehnike loptama
4. "Body slim" program sa spinning biciklima
i akupresurnim rekvizitima
5. Napredni body tečaj elastičnim otporima
6. Body tehnika u radu sa specifičnom populacijom (djeca, adolescenti, trudnice)

Cijena nastavnog programa

Svaka se nastavna jedinica plaća prije dogovorenog datuma održavanja, a iznosi 2.000,00 kn.
Uplate se vrše na žiro-račun Kineziološkog učilišta body tehnike 2340009-1110241795 s pozivom na broj odobrenja (vaš OIB) te opisom plaćanja (broj stupnja).
U cijenu je uključen stručni priručnik Body tenhnike, stručna knjiga magistarskog rada inovatorice i završni ispit, datum kojega je unaprijed definiran za svaku generaciju.
U slučaju odgađanja prvog ispitnog roka, izlazak na sljedeći rok plaća se 400 kn. Obavezna literatura (uz film "Osnove Pilates Body tehnike") nastavnog programa je knjiga "Body tehnika ‒ jedinstven način tjelovježbe" i serijal brošura "Vježbe Body tehnike za savršen trbuh, stražnjicu i noge" autorice Ana-Marije Jagodić Rukavina.

LICENCA BODY INSTRUKTORAPostupak obnavljanja licence

Polaznik programa usavršavanja stječe naziv body instruktor nakon što je:
• položio teoretski dio ispita osnovnih predmeta sukladno nastavnom planu i programu KUBT-a.
• prisustvovao svim stupnjevima praktičnog dijela programa usavršavanja.
• odradio praksu samostalno i pod nadzorom sukladno nastavnom planu i programu KUBT-a.
• položio teoretsko-praktični ispit pred ispitnom komisijom KUBT-a.

Licenca body instruktora vrijedi dvije godine od stjecanja te ju je potrebno obnavljati. Vlastiti status body instruktor dokazuje iskaznicom te važećom markicom za razdoblje od dvije godine koju mu izdaje KUBT-a po položenom ispitu zajedno s Uvjerenjem o usavršavanju. Napomena: za izdavanje Uvjerenja potrebno je kod prijave zajedno s prijavnicom dostaviti tražene dokumente: svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, domovnicu te rodni list.
Instruktor Body tehnike mora tijekom 24 mjeseca prisustvovati i aktivno sudjelovati na stručnim skupovima u organizaciji KUBT-a po principu sakupljanja bodova.
Za produženje licence potrebno je sakupiti 12 bodova. Tijekom 24 mjeseca svaki body instruktor je u mogućnosti sakupiti i veći broj bodova nego što mu je dostatno za obnavljanje licence. Ukoliko body instruktor sakupi više bodova od potrebnog, najviše mu se 2 boda prebacuju u kvotu za sljedeći ciklus.Vrednovanje stručnih skupova u organizaciji KUBT-a
  • 1. teoretsko-praktične radionice (2 x godišnje)2 boda
  • 2. body dan (1 x godišnje)1 bod
  • 3. konvencija (1 x u dvije godine)3 boda
  • 4. franšizni kamp (samo za djelatnike franšiza, 1 x godišnje)3 boda
  • 5. seminar za obnavljanje licence (1 x godišnje) obavezan!3 boda


EDUKACIJE

Popis instruktora

ŠTO KAŽU POLAZNICI

"Upravo je nevjerojatna volja i želja profesora za nesebičnim prenošenjem znanja polaznicima. Nema ex-katedra pristupa, energija kojom zrače je poticajna, iskrena, pozitivna..."
Jana Štimac, Zaprešić
"Evo mene kao i uvijek dok je još sve svježe, ja sam oduševljenaaa! Kao i uvijek nakon vaših demonstracija, osjećam veliko zadovoljstvo, ispunjenost i neizmjernu sreću što sam dio tog velikog i nadasve kvalitetnog tima !!! Sada konačno mogu reći da sam izgradila svoje pouzdanje i digla ga na neku višu razinu, koju nažalost razumiju samo ljudi iz body svijeta..."
Morena Poglajen Carić, Pula
"Godinama sam polaznik većine teoretsko-praktičnih radionica i svaki sam put nanovo iznenađena količnom novih informacija i saznanja koju dobijem. Hvala vam..."
Mira Pivčić, Zagreb
"Praktični pristup problemu koji Anamarija njeguje, neprestano me stimuliraju na nove spoznaje i rješenja u praktičnom radu..."
Sandra Tomić, Banja Luka
"Male grupe polaznika osiguravaju potpunu posvećenost predavača svakom polazniku radionica, osiguravajući mu maksimalnu vrijednost za uloženi novac..."
Špela Perc, Ljubljana
"Cijelo životno učenje postalo je «conditio sine qua non» u današnjem svijetu. Kineziološko učilište Body tehnike to mi u potpunosti omogućuje..."
Natali Jurašin, Split
Raspored edukacija

Svi koji žele ulagati u svoje znanje mogu birati između:

1. dvogodišnjeg verificiranog programa usavršavanja za body instruktora ili/i

2. intenzivnih jednodnevnih (ili vikend) radionica koje su praktično orijentirane te mogu biti izvrsna nadopuna za bilo koje područje sporta, rekreacije ili rehabilitacije kojim se bavite. Teme su podijeljene kroz godišnji kalendar, a obuhvaćaju radionice za maksimalnu iskoristivost pojedinog rekvizita, za upoznavanje terapeutskog pristupa pojedinog zglobnog sustava i za optimalno programiranje funkcionalnog vježbanja.

Raspored nastavnih jedinica
i ostalih seminara
Predavači:

Ana Marija Jagodić Rukavina
Začetnik i inovator Body Tehnike

Karlo Šimanović, prof.
Pripravnik za Master Body instruktora

Kontakt

Ustanova za obrazovanje odraslih
Kineziološko učilište Body tehnike
Jurkovićeva 19, Zagreb
OIB: 62696047966
Žiro-račun: 2340009‒1110241795
Tel: 01 4621 456
E-mail: uciliste@pbs.com.hr